عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 25 آذر
(9 صبح تا 7 شب)
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 26 آذر
(9 صبح تا 3 عصر)
لیفت با نخحضورییکشنبه 27 آذر
(9 صبح تا 3 عصر)
طب سنتیحضورییکشنبه 27 آذر
(4 عصر تا 8 شب)
مزوتراپی و پی آر پیحضوریدوشنبه 28 آذر
(9 صبح تا 3 عصر)
تزریق چربیحضوریدوشنبه 28 آذر
(4 عصر تا 8 شب)
ژنیتال (زنان)حضوریسه شنبه 29 آذر
(9 صبح تا 3 عصر)
لیپوساکشن غبغبحضوریچهارشنبه 30 آذر
(9 صبح تا 2 عصر)
تزریق فیلر لبحضوریچهارشنبه 30 آذر
(4 عصر تا 8 شب)
جراحی مکس لیفتحضوریپنج شنبه 1 دی
(9 صبح تا 2 عصر)
کرمسازی و ترکیبات داروییحضوریپنج شنبه 1 دی
(3 عصر تا 7 شب)
بلفاروپلاستی پلک تحتانیحضوریجمعه 2 دی
(9 صبح تا 2 عصر)
بلفاروپلاستی پلک فوقانیحضوریجمعه 2 دی
(3 عصر تا 7 شب)