عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 20 آبان
(9 صبح تا 7 عصر)
ژنیتال (زنان)حضوریشنبه 21 آبان
(9 صبح تا 3 عصر)
سانترال لب، چال گونه، بوکال فت و لیفت شقیقهحضورییکشنبه 22 آبان
(9 صبح تا 3 عصر)
لیزر و دستگاه هاحضوریدوشنبه 23 آبان
(9 صبح تا 3 عصر)
تزریق فیلر لبحضوریدوشنبه 23 آبان
(4 عصر تا 8 شب)
لیفت با نخحضوریسه شنبه 24 آبان
(9 صبح تا 3 عصر)
مزوتراپی و پی آر پیحضوریسه شنبه 24 آبان
(4 عصر تا 8 شب)
بلفاروپلاستی پلک تحتانیحضوریچهارشنبه 25 آبان
(9 صبح تا 3 عصر)
بلفاروپلاستی پلک فوقانیحضوریچهارشنبه 25 آبان
(4 عصر تا 8 شب)
Soft lift (MD Codes & Botox)حضوریپنج شنبه 26 آبان
(9 صبح تا 3 عصر)
مکس لیفتحضوریپنج شنبه 26 آبان
(4 عصر تا 8 شب)