عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 6 آذر 1400
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک، پرستار، ماما
ژنیتالحضورییکشنبه 7 آذر 1400
(8 صبح تا 3 عصر)
پزشک
مزوتراپی و پی آر پیحضورییکشنبه 7 آذر 1400
(4 عصر تا 9 شب)
پزشک
سانترال لب، لیفت شقیقه، چال گونه و بوکال فتحضوریدوشنبه 8 آذر 1400
(4 عصر تا 9 شب)
پزشک
لیپوساکشن غبغبحضوریدوشنبه 8 آذر 1400
(4 عصر تا 9 شب)
پزشک
تزریق چربی اتولوگ و لیفت با نخ بادیحضوریسه شنبه 9 آذر 1400
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک
بلفاروپلاستیحضوریچهارشنبه 10 آذر 1400
(8 صبح تا 2 عصر)
پزشک
تزریق چربی اتولوگ صورتحضوریچهارشنبه 10 آذر 1400
(3 عصر تا 8 شب)
پزشک
MACS Face Liftحضوریپنج شنبه 11 آذر 1400
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک
لیفت با نخحضوریپنج شنبه 11 آذر 1400
(3 عصر تا 8 شب)
پزشک
تزریق فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 12 آذر 1400
(9 صبح تا 7 عصر)
پزشک، پرستار، ماما