عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
لیفت با نخآنلاینسه شنبه 20 اردیبهشت
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
اصلاح فرم بینیآنلاینسه شنبه 20 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
تزریق چربیآنلاینچهارشنبه 21 اردیبهشت
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک
بلفاروپلاستیآنلاینچهارشنبه 21 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک
جراحی سانترال لب، چال گونه، بوکال فت و لیفت شقیقهآنلاینپنج شنبه 22 اردیبهشت
(10 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک
مزوتراپی و پی آر پیآنلاینپنج شنبه 22 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
فیلر و بوتاکسآنلاینجمعه 23 اردیبهشت
(10 صبح تا 5 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما