عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 24 اردیبهشت
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
بلفاروپلاستیحضورییکشنبه 25 اردیبهشت
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک
تزریق فیلر لبحضورییکشنبه 25 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
لیپوساکشن غبغبحضوریدوشنبه 26 اردیبهشت
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک
لیفت با نخحضوریدوشنبه 26 اردیبهشت
(3 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک
تزریق چربیحضوریسه شنبه 27 اردیبهشت
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
مزوتراپی و پی آر پیحضوریسه شنبه 27 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
ژنیتالحضوریچهارشنبه 28 اردیبهشت
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک
جراحی مکس لیفتحضوریپنج شنبه 29 اردیبهشت
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک
تزریق فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 30 اردیبهشت
(9 صبح تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما