عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
تزریق فیلر و بوتاکسآنلاینشنبه 16 اردیبهشت
(9 صبح تا 4 عصر)
تزریق تخصصی فیلر لبآنلاینشنبه 16 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
لیپوساکشن غبغبآنلاینیکشنبه 17 اردیبهشت
(9 صبح تا 2 عصر)
سانترال لب، چال گونه، بوکال فت و لیفت شقیقهآنلاینیکشنبه 17 اردیبهشت
(3 عصر تا 8 شب)
کلینیکال اسکین کر
(2 روز آنلاین + 1 روز حضوری)
آنلاین و حضورییکشنبه 17 اردیبهشت (آنلاین، 9 صبح تا 4 عصر)
دوشنبه 18 اردیبهشت (آنلاین، 9 صبح تا 4 عصر)
سه شنبه 2 خرداد (حضوری، 9 صبح تا 4 عصر)
لیزر و دستگاه هاآنلایندوشنبه 18 اردیبهشت
(9 صبح تا 4 عصر)
سافت لیفتآنلایندوشنبه 18 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
مزوتراپی، PRP و PRFآنلاینسه شنبه 19 اردیبهشت
(9 صبح تا 4 عصر)
درمان اسکار و لکآنلاینسه شنبه 19 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)
بلفاروپلاستی فوقانیآنلاینچهارشنبه 20 اردیبهشت
(10 صبح تا 3 عصر)
تزریق چربیآنلاینچهارشنبه 20 اردیبهشت
(4 عصر تا 8 شب)