عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
لیفت با نخآنلاینیکشنبه 10 بهمن 1400
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
پی آر پی و مزوتراپیآنلاینیکشنبه 10 بهمن 1400
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما، اتاق عمل، بیهوشی
لیزر و دستگاه هاآنلایندوشنبه 11 بهمن 1400
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما، اتاق عمل، بیهوشی
تغذیه و رژیم درمانیآنلایندوشنبه 11 بهمن 1400
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، پرستار
درمان اسکار و لکآنلاینسه شنبه 12 بهمن 1400
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
طب سنتیآنلاینسه شنبه 12 بهمن 1400
(3 عصر تا 8 شب)
پزشک، پرستار
مکس لیفت صورتآنلاینچهارشنبه 13 بهمن 1400
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک
کرمسازی و ترکیبات داروییآنلاینپنج شنبه 14 بهمن 1400
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، پرستار