عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
درمان اسکار و لکآنلاینچهارشنبه 15 تیر
(10 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
اسکین کر - فشیالآنلاینجمعه 17 تیر
(11 صبح تا 6 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
لیزر و دستگاه هاآنلاینسه شنبه 21 تیر
(10 صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
لیفت با نخآنلاینچهارشنبه 22 تیر
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
تزریق چربیآنلاینپنج شنبه 23 تیر
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک
سانترال لب، بوکال فت، چال گونه و لیفت شقیقهآنلاینجمعه 24 تیر
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک
لیزر و دستگاه (ویژه دستیار پزشک)حضوریشنبه 25 تیر
(9 صبح تا 4 عصر)
دستیاران پزشک
سانترال لب، بوکال فت، چال گونه و لیفت شقیقهحضورییکشنبه 26 تیر
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک
لیفت با نخحضوریدوشنبه 27 تیر
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
مزوتراپی و پی آر پیحضوریدوشنبه 27 تیر
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
اصلاح فرم بینیحضوریسه شنبه 28 تیر
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
بلفاروپلاستیحضوریسه شنبه 28 تیر
(3 عصر تا 7 شب)
پزشک
ژنیتال (زنان و مامایی)حضوریچهارشنبه 29 تیر
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک
لیپوساکشن غبغبحضوریپنج شنبه 30 تیر
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک، دندانپزشک
مکس لیفت صورتحضوریپنج شنبه 30 تیر
(3 عصر تا 7 عصر)
پزشک
تزریق فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 31 تیر
(9 صبح تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما