عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
بلفاروپلاستی تحتانیآنلاینشنبه 20 خرداد
(9 صبح تا 2 عصر)
بلفاروپلاستی فوقانیآنلاینشنبه 20 خرداد
(2 عصر تا 7 عصر)
لیپوساکشن غبغبآنلاینیکشنبه 21 خرداد
(9 صبح تا 2 عصر)
مزوتراپی و پی آر پیآنلایندوشنبه 22 خرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
تزریق تخصصی فیلر لبآنلایندوشنبه 22 خرداد
(4 عصر تا 8 شب)
کلینیکال اسکین کر
(2 روز آنلاین + 1 روز حضوری)
آنلاین و حضوریسه شنبه 23 خرداد (آنلاین، 9 صبح تا 4 عصر)
دوشنبه 29 خرداد (آنلاین، 9 صبح تا 4 عصر)
چهارشنبه 21 تیر (حضوری، 9 صبح تا 4 عصر)
مکس فیس لیفتآنلاینچهارشنبه 24 خرداد
(9 صبح تا 2 عصر)
لیفت با نخآنلاینچهارشنبه 24 خرداد
(2 عصر تا 6 عصر)
تزریق فیلر و بوتاکسآنلاینشنبه 27 خرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
تزریق چربیآنلاینیکشنبه 28 خرداد
(9 صبح تا 3 عصر)
لیزر و دستگاه‌هاآنلایندوشنبه 29 خرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
بوکال فت ریموالآنلاینچهارشنبه 31 خرداد
(10 صبح تا 2 عصر)