عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 25 دی 1400
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار، ماما، دستیار پزشک
ژنیتالحضورییکشنبه 26 دی 1400
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک
مزوتراپی و پی آر پیحضوریدوشنبه 27 دی 1400
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
فیلر لب (روسی، کلاسیک و ...)حضوریدوشنبه 27 دی 1400
(4 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
Aesthetic Dermatology on Skin Rejuvenation حضوریسه شنبه 28 دی 1400
(9صبح تا 4 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
MACS - Face liftحضوریچهارشنبه 29 دی 1400
(9 صبح تا 2 عصر)
پزشک
لیفت با نخحضوریچهارشنبه 29 دی 1400
(3 عصر تا 7 شب)
پزشک، دندانپزشک
سانترال لب، لیفت شقیقه، چال گونه و بوکال فتحضوریپنج شنبه 30 دی 1400
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک
تزریق فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 1 بهمن 1400
(9 صبح تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما