عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
اسکین کر (لاین فشیال)آنلاینیکشنبه 18 دی
(10 صبح تا 4 عصر)
لیزر و دستگاه هاآنلایندوشنبه 19 دی
(10 صبح تا 4 عصر)
لیفت با نخآنلایندوشنبه 19 دی
(4 عصر تا 8 شب)
مزوتراپی و پی آر پیآنلاینسه شنبه 20 دی
(10 صبح تا 4 عصر)
تزریق چربیآنلاینچهارشنبه 21 دی
(10 صبح تا 3 عصر)
MD Codesآنلاینچهارشنبه 21 دی
(4 عصر تا 8 شب)
لیپوساکشن غبغبآنلاینپنج شنبه 22 دی
(10 صبح تا 2 عصر)
درمان انواع اسکار و لکآنلاینپنج شنبه 22 دی
(3 عصر تا 7 شب)
فیلر و بوتاکسآنلاینجمعه 23 دی
(10 صبح تا 5 عصر)