عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعتگروه هدف
تغذیه و رژیم درمانیآنلاینشنبه 22 مرداد
(10 صبح تا 2 عصر)
پزشک
لیزر و دستگاه هاآنلاینیکشنبه 23 مرداد
(10 صبح تا 4 عصر)
پزشک، پیراپزشک
لیفت با نخآنلایندوشنبه 24 مرداد
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
لیپوساکشن غبغبآنلاینسه شنبه 25 مرداد
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک
مزوتراپی و پی آر پیآنلاینچهارشنبه 26 مرداد
(10 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
کرمسازی و ترکیبات داروییآنلاینپنج شنبه 27 مرداد
(10 صبح تا 4 عصر)
داروساز، پزشک، پیراپزشک
فیلر و بوتاکسآنلاینجمعه 28 مرداد
(10 صبح تا 5 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 29 مرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
پزشک، پیراپزشک
تزریق چربیحضورییکشنبه 30 مرداد
(9 صبح تا 2 عصر)
جراح، پزشک
تزریق فیلر لبحضورییکشنبه 30 مرداد
(3 عصر تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
ژنیتال (زنان و مامایی)حضوریدوشنبه 31 مرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
جراح، پزشک
لیفت با نخحضوریسه شنبه 1 شهریور
(9 صبح تا 3 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار
لیپوساکشن غبغبحضوریسه شنبه 1 شهریور
(4 عصر تا تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک
بلفاروپلاستی فوقانیحضوریچهارشنبه 2 شهریور
(9 صبح تا 2 عصر)
جراح، پزشک
مزوتراپی و پی آر پیحضوریچهارشنبه 2 شهریور
(3 عصر تا 8 شب)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما
سانترال لب، بوکال فت، چال گونه و لیفت شقیقهحضوریپنج شنبه 3 شهریور
(9 صبح تا 4 عصر)
جراح، پزشک
تزریق فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 4 شهریور
(9 صبح تا 7 عصر)
پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما