عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
لیفت با نخآنلاینشنبه 28 مرداد
(2 عصر تا 6 عصر)
تزرق چربیآنلاینیکشنبه 29 مرداد
(9 صبح تا 2 عصر)
بلفاروپلاستی فوقانیآنلایندوشنبه 30 مرداد
(2 عصر تا 6 عصر)
تزریق فیلر و بوتاکسآنلاینسه شنبه 31 مرداد
(9 صبح تا 4 عصر)
لیزر و دستگاه هاآنلاینچهارشنبه 1 شهریور
(9 صبح تا 4 عصر)
سافت لیفتآنلاینشنبه 4 شهریور
(2 عصر تا 6 عصر)
لیپوساکشن غبغبآنلاینیکشنبه 5 شهریور
(9 صبح تا 2 عصر)
کلینیکال اسکین کر (3 روزه)آنلاین1 شهریور (9 صبح تا 4 عصر - آنلاین)
6 شهریور (9 صبح تا 4 عصر - آنلاین)
8 شهریور (9 صبح تا 4 عصر - هندزان)
مزوتراپی و پی آر پیآنلاینسه شنبه 7 شهریور
(9 صبح تا 4 عصر)