عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
فیلر و بوتاکسحضوریجمعه 22 مهر
(9 صبح تا 7 عصر)
لیزر و دستگاه هاحضوریشنبه 23 مهر
(9 صبح تا 4 عصر)
فیلر تخصصی لبحضورییکشنبه 24 مهر
(9 صبح تا 3 عصر)
اصلاح فرم بینیحضورییکشنبه 24 مهر
(4 عصر تا 8 شب)
ژنیتال (زنان)حضوریدوشنبه 25 مهر
(9 صبح تا 3 عصر)
لیفت با نخحضوریسه شنبه 26 مهر
(9 صبح تا 3 عصر)
لیپوساکشن غبغبحضوریسه شنبه 26 مهر
(4 عصر تا 8 شب)
مزوتراپی و پی آرپیحضوریچهارشنبه 27 مهر
(9 صبح تا 3 عصر)
بلفاروپلاستی فوقانیحضوریچهارشنبه 27 مهر
(9 صبح تا 3 عصر)
سانترال لب، بوکال فت، چال گونه، لیفت شقیقهحضوریپنج شنبه 28 مهر
(9 صبح تا 3 عصر)
تزریق چربیحضوریپنج شنبه 28 مهر
(4 عصر تا 8 شب)