عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
کلینیکال اسکین کر (3 روزه)آنلاین4 و 5 مهر (9 صبح تا 4 عصر - آنلاین)
9 مهر (9 صبح تا 4 عصر - هندز آن)
لیزر و دستگاه هاآنلاینچهارشنبه 5 مهر
(9 صبح تا 4 عصر)
لیفت با نخآنلاینشنبه 8 مهر
(2 عصر تا 6 عصر)
بلفاروپلاستی تحتانیآنلایندوشنبه 10 مهر
(9 صبح تا 2 عصر)
تزریق تخصصی فیلر لبآنلایندوشنبه 10 مهر
(2 عصر تا 6 عصر)
بلفاروپلاستی فوقانیآنلاینچهارشنبه 12 مهر
(2 عصر تا 6 عصر)
تزریق چربیآنلاینیکشنبه 23 مهر
(9 صبح تا 2 عصر)
تزریق فیلر و بوتاکسآنلایندوشنبه 24 مهر
(9 صبح تا 4 عصر)
لیپوساکشن غبغبآنلاینسه شنبه 25 مهر
(9 صبح تا 2 عصر)
سانترال لب، بوکال فت، چال گونه و لیفت شقیقهآنلاینچهارشنبه 26 مهر
(2 عصر تا 7 عصر)
سافت لیفت (تزریق فیلر و بوتاکس پیشرفته)آنلاینشنبه 29 مهر
(2 عصر تا 6 عصر)
مزوتراپی، پی آر پی و پی آر افآنلاینیکشنبه 30 مهر
(9 صبح تا 4 عصر)