عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
کلینیکال اسکین کرحضوریشنبه 22 خرداد
(9 صبح تا 5 عصر)
لیزر و دستگاه‌هاحضورییکشنبه 23 خرداد
(9 صبح تا 5 عصر)
پی آر پی و مزوتراپیحضوریدوشنبه 24 خرداد
(9 صبح تا 3 عصر)
اصلاح فرم بینیحضوریدوشنبه 24 خرداد
(3 عصر تا 8 شب)
ژنیتال - ماماییحضوریسه شنبه 25 خرداد
(9 صبح تا 5 عصر)
تزریق لبحضوریچهارشنبه 26 خرداد
(9 صبح تا 3 عصر)
لیفت با نخحضوریچهارشنبه 26 خرداد
(3 عصر تا 9 شب)
تزریق فیلر بادیحضوریپنج شنبه 27 خرداد
(9 صبح تا 3 عصر)
بوتاکس و فیلرحضوریجمعه 28 خرداد
(9 صبح تا 8 شب)