لطفا قبل از تکمیل و ارسال فرم، نکات زیر را با دقت مطالعه نمایید:

1- بلافاصله پس از ثبت نام، رجیستری شما در سایت انجام خواهد شد. چنانچه از شرکت درکارگاه، انصراف دهید، تا 24 ساعت مانده به شروع ورکشاپ، 20 درصد از مبلغ واریزی شما کسر و الباقی عودت می گردد. پس از این زمان، تا ساعت شروع کارگاه، 50 درصد از مبلغ واریزی شما کسر و الباقی عودت داده خواهد شد. پس از شروع کارگاه، به هیچ عنوان امکان عودت شهریه وجود نخواهد داشت.

2- در صورت لغو ثبت نام، ضمن کسر جریمه کنسلی مذکور در بند 1، امکان ثبت نام متقاضی برای دوره های بعد کارگاه مورد نظر نیز وجود نخواهد داشت.

3– چنانچه به هر دلیلی – از جمله آدرس و کدپستی اشتباه، عدم حضور صاحب گواهینامه به هنگام مراجعه پست و … – گواهینامه های صادره و ارسال شده از Biocare اروپا برگشت بخورد، متقاضی موظف به پرداخت هزینه پستی برای ارسال مجدد گواهینامه است.

4- گواهینامه ها، ظرف حداقل 3 ماه کاری به وقت اروپا صادر و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

لطفا مشخصات فردی خود را با دقت تکمیل نموده و در ادامه صفحه، ضمن تکمیل تعهدنامه و پذیرش آن، برای پرداخت دکمه پایین صفحه را فشار دهید.