متقاضی گرامی!

چنانچه پزشک هستید یا فارغ التحصیل رشته‌های پیراپزشکی می‌باشید، گزینه مربوط به مشخصات فردی پزشکان را انتخاب نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم، ثبت نام و پرداخت آنلاین نمایید.

چنانچه پزشک یا پیراپزشک نیستید، لطفا گزینه مربوط به مشخصات فردی غیرپزشکان را انتخاب نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم، ثبت نام و پرداخت آنلاین هزینه کارگاه ها نمایید.

ثبت نام پزشکان و جراحان (کارگاه‌های حضوری)